Al maanden staan de media er vol van. De energieprijzen houden de gemoederen bezig. U zult het ongetwijfeld ook gemerkt hebben aan uw energiefactuur. Elke maand betaalt u een voorschot aan uw energieleverancier, maar hoe worden deze bedragen nu precies bepaald? Het is niet altijd even makkelijk om uw factuur te ontleden. Aanbieders.be maakt u wegwijs in dit hele verhaal.

De onderdelen van uw energiefactuur

De elektriciteit- en aardgasprijzen die uw leverancier aanrekent op uw factuur bestaan uit verschillende onderdelen. Namelijk:

 1. de energieprijs
 2. de nettarieven
 3. de heffingen

Deze onderdelen staan ook zo vermeld op uw factuur.

Wat betekenen de onderdelen op je energiefactuur?

1. Energieprijs

De energieprijs wordt vrij bepaald door de leverancier. Zo kan hij zich onderscheiden van zijn concurrenten. De energieprijs is afhankelijk van:

 • De kosten van elektriciteit of aardgas.
 • De investeringen in de productie van groene stroom die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Uw leverancier heeft de keuze deze prijs al dan niet aan te rekenen. Deze staan op uw factuur vermeld als “Kosten groene stroom en WKK”.
 • De winstmarge van de leverancier.

Let op: er zijn nog factoren die de prijs op uw factuur beïnvloeden:

 • De hoeveelheid energie die u verbruikt en het tijdstip waarop u deze energie verbruikt. Bijna alle leveranciers bieden verschillende prijzen aan voor het dag-, nacht- of uitsluitend nachtverbruik (bij warmwaterboiler of accumulatieverwarming).
 • De meeste leveranciers rekenen ook een vaste vergoeding aan om hun administratieve kosten te dekken voor bv. het opmaken van uw factuur, het organiseren van de klantendienst…
 • Bij huishoudelijke verbruikers (= contract op privénaam voor een woning waar u gedomicilieerd bent) wordt de energieprijs verminderd met een hoeveelheid gratis elektriciteit.

Hoeveel gratis elektriciteit u voor een bepaald jaar krijgt, hangt af van de samenstelling van uw gezin en van het aantal gezinsleden dat op 1 januari van dat jaar in uw woning gedomicilieerd is. Als de gezinssamenstelling ondertussen wijzigt, telt dat pas mee vanaf het volgende jaar.

2. Nettarieven

De nettarieven zijn de tarieven voor het gebruik van het net en voor de geleverde diensten. Het bedrag varieert van netbeheerder tot netbeheerder.
Er zijn verschillende soorten nettarieven:

 • De transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissienet, dat beheerd wordt door  Elia.
 • De vervoerkost is de vergoeding voor het vervoer van aardgas over het vervoernet, dat beheerd wordt door Fluxys.
 • De distributiekost is de vergoeding voor uw netbeheerder voor het vervoer van elektriciteit en/of aardgas over zijn net.

3. Heffingen

De heffingen worden bepaald door de federale overheid en bestaan uit:

 •  de energiebijdrage
 • de federale bijdrage
 • de toeslag ‘beschermde klanten’(leefloners of mensen met een handicap) voor elektriciteit en aardgas

Vragen over de energieprijs? Laat het ons weten? Wij helpen u graag.

Written by admin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *