Groene stroom is niet altijd zo groen als de leveranciers beweren. Heel wat Belgische leveranciers verklaren dat ze 100% groene stroom aanbieden terwijl ze in werkelijkheid uw geld investeren in steenkool of nucleair.

Greenpeace publiceert sinds 2003 jaarlijks een klassement van alle elektriciteitsleveranciers in België. Het klassement onderzoekt hoe groen de energieleveranciers in werkelijkheid zijn. Zo kunnen milieubewuste consumenten een betere keuze maken uit het grote aanbod van groene energiecontracten.

Wat is groene stroom volgens Greenpeace?
De definitie die gewoonlijk gebruikt wordt, is dat groene stroom elektriciteit is die geproduceerd wordt op basis van hernieuwbare energiebronnen. In de praktijk sluit dit de productie van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen en kernenergie uit. Greenpeace gebruikt in zijn klassement echter een definitie die complexer is dan dit, aangezien écht groene stroom niet alleen ‘hernieuwbaar’ moet zijn, ze moet vooral ‘duurzaam’ zijn.

Sommige elektriciteitsbronnen zijn hernieuwbaar maar niet duurzaam. Daarom geeft Greenpeace sommige biomassa – bijvoorbeeld op basis van palmolie – een negatieve evaluatie. Zelfs de gecertificeerde productie van palmolie (door de RSPO bijvoorbeeld) is verantwoordelijk voor zware ontbossing in landen zoals Indonesië. Dit beschouwen ze dus niet als groene energie.

Andere energiebronnen zoals aardgas zijn niet hernieuwbaar maar zijn noodzakelijk voor de omschakeling naar een energietoekomst op basis van hernieuwbare energie. Deze energiebronnen krijgen van Greenpeace daarom een positieve evaluatie in dit klassement.

Alle informatie vind u op de website van Greenpeace. 

Written by Britt Jamar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *