In de periode tussen twee eindafrekeningen krijgt u voorschotfacturen. Dit bedrag wordt door de leverancier berekend op basis van uw vorig verbruik. Als er geen vorig verbruik is (bij nieuwbouw), wordt uw verbruik geschat op basis van het historisch verbruik van de voorbije jaren (voor een periode van maximum 3 jaar) op het desbetreffende aansluitingspunt (uw adres). Dit verbruik ontvangt de leverancier van de distributienetbeheerder.
In geval van een variabele energieprijsformule voor elektriciteit en/of aardgas zijn voorschotten ook gebaseerd op de inschatting van de evolutie van de marktprijs voor het komende jaar.

U kan zelf kiezen tussen een maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse voorschotfactuur.

Een eindafrekening wordt opgemaakt nadat de leverancier meterstanden ontvangen heeft van uw netbeheerder of meteropnamebedrijf.
Eenmaal per jaar ontvangt u een brief waarin uw netbeheerder of meteropnamebedrijf u vraagt deze meterstanden door te geven of komt er medewerker van hen langs om uw meterstand op te nemen. Na ontvangst van deze meterstanden wordt uw eindafrekening opgemaakt. Uw reeds betaalde voorschotbedragen worden hierbij in mindering gebracht.
Als u meer verbruikt heeft dan ingeschat, dient u bij te betalen. En u krijgt geld terug als uw werkelijk verbruik lager ligt dan geschat.
Het is dus belangrijk dat uw voorschotbedrag zo correct mogelijk berekend wordt en zo dicht mogelijk aansluit bij uw jaarlijks afrekeningsfactuurbedrag, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij de eindafrekening.

U kunt altijd uw energieleverancier vragen om uitleg betreffende de berekening van dit voorschot en om het voorschotbedrag te verlagen of te verhogen. De leverancier is niet verplicht om hierop in te gaan maar als hij de aanpassing van het voorschotbedrag weigert, moet hij deze beslissing voldoende motiveren.

Written by Britt Jamar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *