De Vlaamse energieheffing, ook wel Turteltaks genoemd, is onlangs verboden door het Grondwettelijk Hof. Maar, zo hebben de rechters bepaald, voor 2016 als 2017 blijft de taks nog behouden. Vanaf 2018 dient er voorgoed komaf mee gemaakt te worden. Beter laat dan nooit horen wij u denken, maar kunnen we zeker zijn dat we voorgoed af zijn van deze taks?

Belofte van Tommelein: “Geen nieuwe energieheffing of taks”

Onze Vlaamse energieminister, Bart Tommelein, deed na de afschaffing van de Turteltaks grote uitspraken en beloofde dat er geen nieuwe, alternatieve energieheffing of taks voor in de plaats zou komen. Maar hoe denkt de Minister die gigantische schuldenberg van 2 miljard euro dan weg te werken?

Maar we zijn er nog niet: er ligt ook nog een jaarlijkse factuur van 1,2 miljard euro op de tafel die betaald dient te worden. Een toegezegde en vastgelegde verplichting van de Vlaamse regering om de komende jaren in te zetten op de productie van hernieuwbare (groene) energie.

U hoort het goed: 1,2 miljard (en dat jaarlijks) + 2 miljard aan de openstaande schuld veroorzaakt door de over-subsidiering van zonnepanelen. En we weten allemaal dat dit vroeg of laat weer op het bord van de consument terecht komt.

Oplossing is niet geloofwaardig: “10 euro per gezin”

Onze Minister kwam met een alternatieve oplossing. Vanaf 2018 hoeven gezinnen geen 100 euro (gemiddeld) bij te dragen, maar enkel 10 euro per jaar. Hoe dat mogelijk is?

Allereerst wil Minister Tommelein alle subsidies voor biomassacentrales stopzetten. Dat levert al een hoop geld op. En verder wil Tommelein de leveranciers verplichten meer groenestroomcertificaten aan te kopen. Op die manier hoopt hij twee vliegen in een klap te slaan. 1. meer groene energie op de markt (= goed voor het milieu) en 2. een energiebelasting die gerelateerd is aan de hoeveelheid kWh die een gezin afneemt. Dus niet meer een standaard bedrag ongeacht hoeveel je verbruikt. Voor een gemiddeld gezin betekent dat een Groenestroom bijdrage van ongeveer 10 euro per jaar.

De grote vraag is natuurlijk 1) zullen hiermee alle schulden gedekt worden? en 2) indien dit niet het geval is, wie zal er dan alsnog moeten opdraaien voor de restantschuld?

Wat zijn de reacties uit de politiek eigenlijk?

Zowel de meerderheid als de oppositie zijn zeer kritisch ten aanzien van het voorstel. Het is een dubbel gevoel. Het is juist de oppositie die voor een groot deel verantwoordelijk was voor de schuldenberg van 2 miljard die is ontstaan. Het zal nog een hele tijd duren vooraleer er een eerlijke oplossing komt. De consument heeft er alleszins niet om gevraagd.

Onthoud dus dat die 100 euro jaarlijkse bijdrage op korte termijn niet zal verdwijnen. We kijken reikhalzend uit op welke manier de overheid zal zorgen voor een eerlijke verdeling van deze bijdrage en er in de toekomst voor zorgt dat wij niet meer hoeven op te draaien voor een slecht gevoerd beleid.  

Turteltaks betalen? Doe dat door te besparen op alle andere kosten!

Wacht dus niet totdat de Turteltaks niet meer doorgerekend wordt op uw energiefactuur. Bespaar op uw totale factuur door regelmatig uw huidige tarief te vergelijken op onze website. Zo houdt u, ondanks stijgende kosten, toch uw uitgaven onder controle. Op deze manier kan u wél uw energiefactuur laten dalen.

Wilt u nu besparen op uw energiefactuur? Neem snel contact op met onze klantendienst. Wij helpen u graag verder.

Written by Charles Dekkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *