U hoort het goed. In amper zes jaar tijd zijn de kosten die u en ik moeten betalen voor onze energiefactuur verdubbeld. Hallucinant eigenlijk in zo een relatief korte periode. Nu kunnen we begrijpen dat sommige diensten of producten in de loop van de tijd duurder kunnen worden, maar dat is lang niet altijd vanzelfsprekend en al helemaal niet binnen zo een korte periode.

Maar waarom dan wel als het gaat om elektriciteit en aardgas? U zult meteen denken dat de leveranciers hiervoor verantwoordelijk zijn. Elke week lezen we wel iets over de prijsstijgingen van de energieleveranciers. Maar klopt het wel dat zij ons te dure tarieven doorrekenen?

Aanbieders.be heeft gedurende de laatste 10 jaar de tarieven van elektriciteit en aardgas bijgehouden. En wat blijkt? De tarieven die leveranciers ons doorrekenen zijn over een periode van 6 jaar helemaal niet verdubbeld. Integendeel, de tarieven gaan zowel omhoog, maar zakken ook gedurende het jaar weer. En soms is de daling spectaculair (zie voorbeeld van de prijsontwikkeling op de markt de afgelopen jaren).

screenshot-docs.google.com-2017-09-26-16-32-53-683 screenshot-docs.google.com-2017-09-26-16-32-14-776

Met andere woorden, er zit voldoende dynamiek in de aankoopprijs die de leveranciers ons vervolgens aanrekenen.

Maar wat is dan de oorzaak hoor ik u denken?

Zoals u misschien wel weet bestaat het grootste gedeelte van de energiefactuur uit kosten die niet gerelateerd zijn aan de kosten die een leverancier maakt maar wel die kosten bij u in rekening moet brengen. Dit zijn kosten voor transport en distributie van aardgas en elektriciteit, maar ook diverse andere kosten zoals taksen & heffingen en natuurlijk de btw.

Neem als voorbeeld uw factuur voor elektriciteit. Deze bestaat voor ongeveer 65% uit kosten waar de leverancier niets mee heeft te maken. De distributiekosten nemen het grootste deel in van deze 65%. In België hebben we de zogenaamde distributiebedrijven, ook wel netbeheerders genoemd. Denk daarbij aan EANDIS en Infrax (waar weer verschillende netbeheerders onder vallen).

Maar we kennen ook de zogenaamde intercommunales. Een intercommunale is weer een vereniging van gemeenten en/of private instellingen, met als doel taken van gemeenschappelijk belang te combineren en efficiënter te organiseren. Taken op het gebied van: nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, water en kabeldistributie), huisvuilverwerking en sociale huisvesting.

Volgt u nog? België is een ingewikkeld land als het gaat over de manier waarop het bestuurd wordt. Om u een voorbeeld te geven. Er zijn maar liefst ongeveer 200 intercommunales, holdings, nv’s en semi-intercommunales. En al die structuren hebben nog eens raden van bestuur, comités en overlegorganen. Dat mag wat kosten….

Maar 1 Miljard aan kosten extra??!!

Wij vielen van onze stoel toen bekend werd dat de Vlaamse intercommunales maar liefst 1 miljard euro rijker zijn geworden het afgelopen jaar.

Nu moet u bedenken dat een intercommunale als primaire doelstelling heeft een samenwerking aan te gaan tussen twee of meer gemeenten om zo kosten te drukken.

Weer hoor ik u denken. Is dat kosten drukken?

Het heeft er alle schijn van dat er helemaal geen kosten bespaard worden door deze samenwerkingsverbanden. Althans verre van genoeg zouden wij zeggen. Ook de aangekondigde fusie tussen twee overkoepelende organisaties van distributeurs (Infra en EANDIS) levert volgens zeggen maar een besparing op van 3%.

Mogen we een beetje efficiëntie verwachten van onze overheid?

Ooit uzelf eens afgevraagd waarom een inwoner van Antwerpen minder betaald voor gas, elektriciteit en drinkwater dan een inwoner van Dilbeek? Nochtans gaat alles via dezelfde weg én wordt dezelfde route afgelegd. Waarom dan meer of minder betalen? De enige uitleg die de overheid hiervoor kan geven: “het is zo historisch gegroeid”. Ja lap!

En de gemeenten? Waarom grijpen zij niet in. Als Vereniging van Eigenaren (van de intercommunales) profiteren zij indirect van de stijgende energiefactuur. Ieder jaar ontvangen zij dividend uitkeringen van de intercommunales, zeg maar winst uitkeringen. Voor een bedrag van maar liefst 500 miljoen euro!

In een tijd dat iedereen moet bezuinigen om stijgende kosten in de hand te houden, moet iedereen een steentje bijdragen. Vooral de overheid heeft een grote verantwoordelijkheid hierin. Lijkt ons.

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Onze service, onze belofte

Het systeem heeft iets dubbels. Gemeentes gebruiken de winstuitkeringen vaak om hun eigen begroting ieder jaar op orde te krijgen. Willen we een efficiëntere werking van de intercommunales, door een efficiëntere organisatie die minder geld kost, dan ontvangen gemeentes ook minder winstuitkering.

Minder winstuitkering betekent dat het geld ergens gehaald moet worden. In dat geval zal waarschijnlijk de gemeentebelastingen stijgen. Broekzak vestzak noemen ze dat. U zult het voelen in uw portemonnee.

We zullen het er voorlopig mee moeten doen. Een eerlijk verhaal en een eerlijke verdeling van de kosten, dat mogen we wel in alle transparantie verwachten van onze overheid.

Je kunt niet de energieleveranciers de schuld geven van de almaar stijgende kosten als je zelf een structuur in stand houdt die enkel maar meer geld kost. Het is ons geld waarvan wij mogen verwachten dat hiermee zuinig en efficient omgegaan wordt.

Tot die tijd staan wij u graag bij om u op een transparante manier te informeren over de tarieven en de besparingen die u zich kunt realiseren via onze site.

Written by Charles Dekkers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *