We krijgen regelmatig vragen van onze klanten over de voorschotten die maandelijks aangerekend worden door de energieleveranciers. Om wat meer duidelijkheid te scheppen, hebben we een dossier uitgewerkt over ‘het voorschotbedrag’. Dit bedrag moet namelijk voldoende hoog liggen om het verbruik van het volledige jaar te dekken, maar mag natuurlijk ook niet té hoog liggen.

Voorschotten, wat zijn dat en waarom moet ik ze betalen?

Voorschotten: wat zijn het en hoe worden ze berekend?Als u een contract hebt met een energieleverancier voor levering van aardgas en/of elektriciteit, dan ontvangt u maandelijks een voorschotfactuur. U betaalt dus maandelijks een vast bedrag als voorschot op uw uiteindelijke jaarafrekening.

Wanneer u uw jaarafrekening ontvangt, worden de inmiddels door u betaalde voorschotten daarop in mindering gebracht. Een voorschotbedrag is dus een soort inschatting die gemaakt wordt voor de kosten over een heel jaar.

Bijbetalen of terugkrijgen?

Hebt u een hoger verbruik dan ingeschat en valt de uiteindelijke eindfactuur hoger uit? Dan moet u bijbetalen. Hebt u minder verbruikt dan ingeschat? Dan krijgt u hetgeen u teveel betaalde teruggestort.

Een voorschotbedrag is dus niet altijd het exacte bedrag dat u uiteindelijk ook moet betalen. Want niemand kan voorspellen of u meer of minder gaat gebruiken over de periode van een jaar in de toekomst. Bijvoorbeeld omdat de winter strenger is geweest dan de winter van het vorige jaar, waardoor u meer hebt moeten verwarmen. Of uw kinderen verlaten het huis en u verbruikt meteen veel minder elektriciteit. Een voorschot blijft dus een inschatting.

Om niet voor verrassingen te staan, is het dus belangrijk dat uw voorschotbedrag zo correct mogelijk berekend wordt en zo dicht mogelijk aansluit bij het bedrag van uw jaarlijkse afrekening (gebaseerd op uw werkelijke verbruik).

De energieleverancier schat uw verbruik in

De voorschotten die u moet betalen, worden voornamelijk ingeschat op basis van uw elektriciteits- en/of aardgasverbruik van de afgelopen jaren. Daarbij houdt de leverancier rekening met eventuele aangekondigde prijsstijgingen, zoals stijging van kosten van distributie, transport, Turteltaks etc, of zoals al eerder aangegeven, rekening houdend met andere externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat uw verbruik omhoog of omlaag gaat.

Is dat verbruik om een of andere manier niet bekend bij de leverancier, dan gaan ze op basis van uw woon- & gezinssituatie een verbruik inschatten. Deze laatste methode is niet accuraat, dus probeer aan de hand van vorige eindafrekeningen zelf de leverancier te informeren.

Berekening jaarkost

Dat ingeschatte jaarlijkse verbruik wordt afgezet tegen het tarief dat u dient te betalen (zie uw tariefkaart). In principe wordt dat totaal bedrag (verbruik x tarief) gedeeld door 12 maanden om uit te komen op het maandelijkse voorschotbedrag.

Als er geen vorig verbruik is, bijvoorbeeld wanneer u verhuist, wordt uw verbruik geschat op basis van het historische verbruik van de voorbije jaren op het aansluitingspunt of op basis van uw woon- en gezinssituatie.

Hoe berekenen wij van Aanbieders.be uw voorschot?

Als u de vergelijkingsmodule op onze website raadpleegt, worden de kosten berekend op basis van uw verbruik en opgegeven postcode. Hierbij vermenigvuldigen we uw verbruik met de tarieven van alle leveranciers. De zogenaamde energiekosten. Daar tellen we ook nog de distributiekosten, netwerkkosten, taksen, toeslagen en BTW bij op. Vervolgens worden de kortingen en promoties waar u recht op hebt hier weer vanaf getrokken. Zo komen we tot een ingeschat totaalbedrag voor het komende jaar.

Gemiddeld voorschotbedrag

Vervolgens berekenen wij het gemiddeld voorschot voor energie op twee manieren:

  • Het voorschotbedrag inclusief korting: de weergegeven prijs gedeeld door 12 (maanden). Dit bedrag treft u aan onder de “meer informatie” link die bij elke leverancier vermeld staat.
  • Het voorschotbedrag zonder rekening te houden met de korting gedeeld door 12  (maanden). Dit bedrag treft u aan onder de “Prijsberekening” link die bij elke leverancier vermeld staat. Juist onder de jaarkost.

 

Bereken hier zelf uw voorschot   

Ons berekende voorschot versus dat van de leverancier

Uit ervaring weten we dat het ingeschatte voorschot dat wij weergeven, niet altijd overeenkomt met dat van de energieleveranciers. Elke energieleverancier heeft zo zijn eigen berekeningsmethodes. We zien bijvoorbeeld dat zij een bepaald risico opslag meerekenen in het voorschotbedrag. De leverancier houdt bijvoorbeeld ook nooit rekening bij de bepaling van het voorschotbedrag met eventuele korting waar u recht op heeft. Vaak zijn dat kortingen die afhankelijk zijn van uw verbruik, en een leverancier kan die pas bepalen als hij uw werkelijke verbruik kent.

Ons Advies: Houd het voorschotbedrag zonder kortingen aan. Op die manier komt u bij de jaarafrekening niet tot de vervelende vaststelling dat u moet bijbetalen! 

Kan ik dit bedrag ook aanpassen? En hoe?

Vindt u het voorschot te hoog of te laag? Dan kunt u dit ten alle tijden laten verlagen of verhogen bij uw energieleverancier. U kunt dit telefonisch doen via de klantendienst van de leverancier of via uw login op de website van de leverancier. Maar u kunt het ook aan ons laten weten. Als uw adviseur kunnen wij dit ook bij de leverancier aanvragen.

Bent u niet zéker welk voorschot u het best aanneemt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze energie-experts op het nummer 011/37.38.00. Zij helpen u graag verder met AL uw vragen.

Tot slot nog even dit…..

Wij komen binnenkort met een oplossing om uw verbruik onder controle te houden. Want tezamen met een tarief optimalisatie ligt daar ook een enorme besparing voor u weggelegd. Binnenkort hierover meer.

Nog enkele onduidelijkheden rechtgezet:

Ik kies een goedkoper energiecontract, maar toch ligt mijn voorschot hoger dan eerst. Hoe kan dat?

Ondanks dat de energieprijs laag ligt, stegen wél de bijkomende kosten. Zo werd de btw verhoogd van 6% naar 21%, de transport- en distributiekosten zijn verhoogd en ga zo maar verder. Dit wil zeggen dat hetzelfde contract bij uw huidige leverancier ook duurder wordt en vergelijken dus een goed idee is.

Mag mijn energieleverancier dit voorschotbedrag zomaar aanpassen?

Ja, de energieleverancier mag altijd uw voorschot aanpassen. Wél moet de leverancier in kwestie dit goed kunnen onderbouwen en u kunnen vertellen ‘waarom’ ze het bedrag hebben verhoogd (of verlaagd).

Waarom verrekent de leverancier de kortingen nog niet in het voorschotbedrag?

Één van de redenen waarom energieleveranciers de kortingen niet verrekenen in het voorschotbedrag is dat ze u liever een stukje teruggeven op het einde van uw afrekenperiode, dan dat ze u om geld moeten vragen. Ook geven leveranciers regelmatig korting op het verbruik, dit kan dan ook pas verrekend worden op het einde van uw contractperiode. Daarnaast calculeren ze hierdoor ook een soort ‘risico’ mee in, wanneer uw verbruik bijvoorbeeld enorm stijgt.

Written by Anke Stienen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *